Supervisor, Intervisor en trainingsactrice

Mijn uitdaging is om mensen positief naar zichzelf te laten kijken en te laten ontdekken hoe veel ze in huis hebben. Dit doe ik op een stimulerende en motiverende wijze, waarbij een vleug humor van grote betekenis blijkt te zijn. 

Neem contact opBekijk mijn reviews

Mijn vakgebied

 

Trainingsactrice

Supervisie

Coaching

Intervisie

Ik heb ervaren dat ik in alle 4 de situaties mensen moet kunnen inschatten, moet kunnen aanvoelen en moet kunnen ‘lezen’: Wat gebeurt er, wat zie ik, welke emotie laat de kandidaat zien en daar op in spelen. En dát is het gemeenschappelijke van de 4 activiteiten die ik aanbied.

Trainings- assessmentacteren

N

"Ik kan snel en gemakkelijk schakelen tussen verschillende stijlen"

N

"Ik heb een groot inlevingsvermogen"

N

"Ik zoek en vind de grens van de tegenspeler zonder deze te overschrijden"

Een trainingsacteur is iemand die gespecialiseerd is in het spelen van een rollenspel binnen een bepaalde training. Door situaties ‘live’ te oefenen is de impact op de deelnemer groot. Een trainingsacteur kan tevens meewerken aan  geschiktheidsonderzoeken (assessments). Hieronder staat een filmpje waarbij ik als trainingsactrice werk voor het Johanniter Schoolplein.

Een trainings- of assessmentacteur reageert altijd op het gedrag van de cursist c.q. kandidaat. Laat de cursist/kandidaat ander gedrag zien, dan zal ook het gedrag van de acteur veranderen. Op deze manier ervaart de tegenspeler direct het effect van zijn eigen gedrag. Tijdens het rollenspel zal de acteur ook observeren, hierdoor is de acteur in staat om na afloop feedback te geven aan de kandidaat.

Een trainingsacteur helpt, als levend oefenmateriaal, de ander in diens leerproces. Studenten, cursisten kunnen (nieuw) gedrag uitproberen op de acteur om te ervaren wat het effect van dit gedrag kan zijn.

Belangrijk om te melden is, dat je als trainingsacteur niet op de stoel van de trainer gaat zitten.

Text

 

 

 

 

 

 

 

Supervisie

 

Supervisie is een begeleidingsvorm voor mensen die met mensen werken. Je leert, dmv reflectie, zicht te krijgen op het eigen voelen, willen, denken en doen. Je leert zicht te krijgen op de uitwerking van jouw gedrag op de ander. Supervisie is een instrument, gericht op het verbreden en verdiepen van de beroepsontwikkeling en het verbeteren van persoonlijke kwaliteiten.

Supervisie wordt individueel, of aan een groep van max. 4 personen geboden. Het traject heeft minimaal 10 bijeenkomsten.

Supervisie wordt begeleid door een geregistreerd supervisor.

Voorwaarden voor het leren in supervisie is de aanwezigheid van veiligheid en vertrouwen.

Het nummer waarop ik als supervisor geregistreerd sta bij de LVSC is: PLA002-S.

Intervisie

 

Intervisie is een manier om de deskundigheid te bevorderen. Een vorm van kennisontwikkeling bij een kleine groep professionals die een probleem of een gemeenschappelijke uitdaging delen. Professionals en collega’s kunnen de expertise van anderen raadplegen om hen te helpen waardevolle nieuwe inzichten te verwerven. Samen ontleden ze een – door een deelnemer aangedragen – probleem cq casus. Dat doen ze door vragen te stellen met behulp van een intervisiemodel. De groep bestaat uit 4 tot 8 deelnemers die gelijkwaardig aan elkaar zijn.

Intervisie is niet primair bedoeld om een ​​probleem op te lossen, maar de groep moedigt elkaar aan om antwoorden te vinden door vragen te stellen. Deze vragen moeten de casusaanbieder helpen om een ​​nieuwe manier van denken te ontwikkelen om inzicht te krijgen in diens probleem of vraag. Daarnaast doen de leden van de intervisiegroep ook leerervaring op, doordat zij inzichten en ervaringen uitwisselen en zich verplaatsen in de situatie waarin de inbrenger zich met diens casus bevindt.

Bij begeleide intervisie wordt het proces begeleid door een intervisor. Deze intervisor is procesbewaker en draagt zorg voor een veilige leeromgeving.

Intervisie is een doorlopend traject welke eens in de 6-8 weken plaats vindt.

Text

 

 

 

 

 

 

 

Text

 

 

 

 

 

 

 

Coaching

 

Coaching is zowel gericht op gedrag als op resultaat. Het gaat bij coaching om een specifieke vraag of een probleem dat zowel privé- als werk gerelateerd kan zijn. Het speelt in het Hier en Nu.

Voorbeelden van vragen en/of problemen waarmee ik benaderd ben zijn:

 

  • Hoe kan ik op een voor mij acceptabele manier omgaan met de veelheid aan vrije tijd nu ik uren heb moeten inleveren
  • Ik laat mij voortdurend de kaas van het brood eten. Hoe kan ik beter voor mezelf opkomen
  • Als een idee niet op korte termijn gerealiseerd kan worden blokkeer ik, stopt het stromen van het idee en laat ik het los. Ik wil die blokkade graag onderzoeken
  • Ik kom voortdurend tijd te kort. Hoe kan ik mijn tijd beter managen

Wat zegt mijn logo over mij:

Van mijn vader heb ik de liefde voor vogels meegekregen. Toen ik mijn bedrijf startte wilde ik dan ook een vogel in mijn logo.

 Waarom de Kolibri

In mijn werk kan ik ontroerd raken door de kracht en mogelijkheden die mensen hebben, maar zich dit niet bewust zijn. Ik vind het een uitdaging om deze kwaliteiten, talenten, competenties – samen met die ander – naar boven te halen.

Dit heb ik vergeleken met de kolibri. Het kleinste vogeltje van de wereld met zo veel kwaliteiten, eigenschappen, mogelijkheden die niet direct bekend zijn of opvallen: Achteruit vliegen, steil naar beneden en omhoog vliegen, stil in de lucht hangen om te eten. Dit doet hij met zijn bijzondere snavel en gespleten roltong. Op die manier kan hij de nectar uit de meest ingewikkelde bloemkelken halen.

Toen ik ontdekte dat de Latijnse naam van de allerkleinste soort, de bijkolibri, Mellisuga Helenae is, werd mijn logo een feit.

Volg mij op LinkedIn

“Spiegelen, de vraag achter de vraag, uitnodigen tot reflectie, stimuleren tot het ontwikkelen van nieuwe inzichten… Allemaal prachtige coaching-, supervisie- en intervisiethema’s waar ik enthousiast van word.”

Over mij

Helena Planting

 

Hoe verhoudt zich mijn trainingsacteren tot de begeleidingsvormen coaching, supervisie en intervisie?

Ik heb ervaren dat ik in alle 4 de situaties mensen moet kunnen inschatten, moet kunnen aanvoelen en moet kunnen ‘lezen’: Wat gebeurt er, wat zie ik, welke emotie laat de kandidaat zien en daar op in spelen. En dát is het gemeenschappelijke van de 4 activiteiten die ik aanbied

Spiegelen, de vraag achter de vraag, uitnodigen tot reflectie, stimuleren tot het ontwikkelen van nieuwe inzichten omtrent gedrag om tot nieuw gedrag te komen… Allemaal prachtige coaching-, supervisie- en intervisiethema’s waar ik enthousiast van word.

Ook heb ik gewerkt voor:

“Helena past goed bij mij als supervisor. Ze is heel empathisch en ik voel me begrepen door haar, toch kan ze me ook goed confronteren.”

“Ik vond en vind de supervisiebijeenkomsten met mijn supervisor Helena altijd leuk. Ik was vooral bij de eerste bijeenkomsten verrast hoe goed ik me na de bijeenkomst voel. Supervisie geeft me altijd een duwtje in de rug die ik nodig heb. Dat gebeurt denk ik omdat supervisie regelmatig is en ik gemotiveerd ben iemand van mijn ontwikkeling te vertellen. Helena vraagt altijd kritisch naar dingen waarover ik zelf nog niet heb nagedacht. Ik vind supervisie altijd verhelderend en goed om leerdoelen vast te leggen, de ontwikkeling te bespreken en feedback te krijgen.

Door supervisie heb ik geleerd hoe belangrijk het is over het handelen bewust na te denken. In veel situaties overlegde ik hoe ik aan iemand anders mijn handelen kon verantwoorden (zoals bijvoorbeeld in een teamoverleg) en dingen deed zo als ik ze deed.”

Student Social Work

NHL Hogeschool

“Wat ik van jou heb geleerd is dat je altijd positief was, snel door had hoe de stemming was en met de juiste vragen dingen boven tafel kreeg. Het leek je moeiteloos af te gaan, je leek er geen stress van te hebben en het lukte je goed om mensen zelf de dingen te laten benoemen waar ze mee zaten. Ook de mensen die niet zoveel hadden met intervisie wist je er goed bij te houden.”

Hetty Jager

Sociaal werker, Amaryllis

Supervisie en coaching

Heeft u vragen over mijn werkzaamheden of wilt u weten of ik ook iets voor u en/of uw bedrijf kan betekenen? Neem gerust contact op.